Magnetometer

 

Yep, that’s all folks

Dit is een instrument was je niet zo vaak ziet. Een fluxgate magneto meter. De voodoo zit in de fluxgate sensor. Uiterlijk niet meer dan een stuk volgegoten PVC pijp.  Het principe is redelijk eenvoudig maar een goede bouwen is een ander verhaal. Minstens zo belangrijk is de software. Maar waar het hier echt op aan komt is de kennis van  en de kennis van de eigenaar van dit ding.  Hij meet magneetvelden in X, Y en Z richting op plaatsen waar ze een scanning electronen microscoop willen plaatsen. De magneetvelden beinvloeden de afbuiging van de SEM. De data analyseren is heel erg specialistisch en maar weinig mensen kunnen dat. 

De eigenaar was in Noorwegen toen hij stuk ging en nam contact met mij op.  Hij bracht het hier een dag later en haalde het weer een dag later op toen hij onderweg was naar Duitsland. Gelukkig was het een eenvoudige reparatie. Ik verving op verzoek ook de accu die de eigenaar al had gekocht. De huidige was opgezwollen en was bijna gepenetreerd door de pinnen van de onderdelen in het PCB was strak tegen de accu aanlag.  De eigenaar hoorde de “lage accuspanning” beeper niet en dat heb ik opgelost met een felle blauwe led die tegelijk met de beeper aangaat. 

Here is an instrument you do not see every day. A magnetometer, the voodoo is in the fluxgate sensor. But that is nothing more as a boring grey piece of potted tubing. The principle is not so difficult but building a good sensor is. (so I’m told) The 3rd part is software to analyse the data.

The real magic comes from the man who uses this instrument to measure magnetic fields in X,Y,Z directions on places where they have, or want to install, a scanning electron microscope. Those magnetic fields can influence the beam of electrons in the SEM. Interpreting of the data is complex and not many people do this.

The owner was in Norway when it died and he contacted me. He brought it to me the next day and collected it the next day on his way to Germany. It was not a very complex repair. I also placed a new battery the owner already had. The old one bulged and was almost penetrated by the pins from the components because it is mounted under the pcb.  It had a low battery beeper but the owner did not hear that  so I mounted a bright blue led that lights up when the beeper goes on.

Reacties zijn gesloten.